Perjanjian dan peraturan

Sila baca perjanjian dan peraturan ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Anda mesti mematuhi syarat-syarat perjanjian dan peraturan dengan melayari mytop.expertexpro.com/ms/. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat perjanjian dan peraturan, anda tidak boleh menggunakan sumber ini dan sila tinggalkan Laman web ini.

1. Terma dan definisi

1.1 Pengguna adalah individu yang sah dari segi undang-undang yang telah menyertai syarat Perjanjian Pengguna. seseorang yang bertindak atas nama sendiri dan demi kepentingannya sendiri atau mewakili entiti undang-undang.
Pentadbiran / Pemilik - laman web yang dihoskan dalam domain https://mytop.expertexpro.com/ms/.
Perjanjian - Perjanjian Pengguna ini, termasuk yang telah diubah, ditambah.
1.2 Penggunaan laman web https://mytop.expertexpro.com/ms/ diatur oleh Perjanjian Pengguna ini. Penggunaan laman web ini tersirat dalam semua bentuk dan dengan segala cara, dalam fungsi yang dinyatakan. Cara penggunaan:

 • kebenaran di https://mytop.expertexpro.com/ms/ atau pendaftaran;
 • membiasakan diri dengan bahan-bahan Laman (melihat);
 • memaparkan, menyiarkan di Laman bahan-bahan dari segala jenis dan kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada gambar, bahan teks, video, fail audio, pautan hiperteks, maklumat dan maklumat lain.

Pengguna Rangkaian, menggunakan Laman dalam salah satu bentuk di atas, mengesahkan bahawa:

 • sepenuhnya membiasakan dirinya dengan Perjanjian ini sebelum menggunakan Laman web ini;
 • mengambil perhatian dan berjanji untuk mematuhi, melaksanakan semua klausa Perjanjian tanpa sekatan. Sekiranya enggan memenuhi klausa Perjanjian atau jika mustahil untuk membuat kesepakatan berdasarkan Perjanjian tersebut, Pengguna wajib menghentikan segera penggunaan Situs ini;
 • teks Perjanjian ini boleh diedit oleh Pemilik Laman. Pengguna tidak diberitahu mengenai pindaan teks Perjanjian.

Perjanjian Pengguna ini, termasuk edisi yang diperbaharui dengan pindaan yang dibuat, berkuat kuasa sejak ia diposkan di Laman web.

2. Subjek Perjanjian

2.1 Dengan cara dan pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Perjanjian, Pemilik memberi peluang kepada Pengguna untuk menggunakan Laman web ini, dan Pengguna berjanji, jika perlu, untuk menggunakan Laman ini sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian.
2.2 Berdasarkan Perjanjian, Pengguna berpeluang menggunakan Laman web ini, khususnya dengan menyiarkan maklumat mengenai pembinaan, pembaikan, kehidupan pinggir bandar dan topik-topik yang berkaitan di Laman ini, menghantar pesanan, melihat mesej, fail yang dimuat naik oleh pengguna lain.

3. Hak dan kewajipan Pemilik

3.1 Pemilik memberi peluang kepada Pengguna untuk menerbitkan maklumat mengenai Pengguna secara bebas, serta menghantar mesej dan komen, bahan pos menggunakan kemampuan Laman web, tertakluk kepada kepatuhan Pengguna dengan syarat-syarat Perjanjian.
3.2 Pemilik tidak mempunyai kemampuan untuk mengawal kepatuhan maklumat yang diposkan oleh Pengguna atau Pengguna Lain di Laman web dengan perundangan.
3.3 Pemilik berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk menghapus segala maklumat yang dimasukkan atau diposkan oleh Pengguna di Laman web, jika maklumat tersebut tidak mematuhi Syarat Penggunaan Laman web, undang-undang semasa atau keperluan lain dari Pemilik.
3.4 Pemilik berhak untuk menghantar maklumat Pengguna dan mesej pengiklanan ke alamat e-mel yang ditentukan oleh Pengguna semasa mendaftar di Laman web. Pengguna dengan ini bersetuju untuk menerima mesej tersebut.
3.5 Pemilik berhak untuk meletakkan iklan di Laman web. Pada masa yang sama, Pemilik tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan pengiklanan dan kualiti barang dan / atau perkhidmatan yang diiklankan.
3.6 Pemilik berhak, dengan cara yang ditentukan oleh klausa Perjanjian, untuk mengubah syarat Perjanjian.
3.7 Pemilik mempunyai hak untuk melakukan kerja pencegahan di Laman dengan penangguhan sementara dari Laman web ini, jika mungkin pada waktu malam dan seberapa banyak yang mungkin dapat mengurangkan masa tidak beroperasinya Laman.
3.8 Pemilik berhak untuk memindahkan seluruh atau sebahagian dari kuasa dan haknya untuk memantau kepatuhan terhadap Syarat Penggunaan Laman Web dan Perjanjian kepada orang lain (Pengguna lain) berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Pemilik.
3.9 Pemilik mempunyai hak, tetapi bukan kewajiban, untuk meminta dari pengguna maklumat dan dokumen yang mengesahkan bahawa Pengguna mempunyai hak atas hasil aktiviti intelektual dan maklumat lain yang diposkan oleh Pengguna di Laman web.

4. Hak dan kewajipan Pengguna

4.1 Pengguna berjanji untuk membiasakan dirinya dengan versi Perjanjian terkini setiap kali dia mengunjungi Laman web sebelum menggunakan Laman web ini.
4.2 Pengguna berjanji untuk mematuhi syarat-syarat Perjanjian, serta Syarat-Syarat Penggunaan Laman, yang berkuat kuasa pada saat Pengguna menggunakan Laman web ini.
4.3 Pengguna berjanji untuk menggunakan Laman ini sesuai dengan undang-undang. Khususnya, Pengguna tidak berhak untuk:

4.3.1 Menerbitkan atau menyebarkan maklumat atau bahan yang salah, berbahaya, lucah, haram, fitnah, menghina, fitnah, tidak sesuai, memprovokasi konflik antarabangsa atau etnik.
4.3.2 Menyiarkan maklumat yang bertentangan dengan undang-undang, mengiklankan atau memprovokasi kegiatan haram, melanggar hak Pengguna lain atau pihak ketiga terhadap objek harta intelek, bahan kempen, menyebarkan spam, mesej berantai (mesej yang memerlukan penghantarannya kepada satu atau lebih pengguna), skim kewangan piramid atau panggilan untuk mengambil bahagian di dalamnya, maklumat mengganggu lain, menerangkan atau mempromosikan aktiviti jenayah, menghantar arahan atau panduan untuk melakukan tindakan jenayah dan tindakan haram lain.
4.3.3 Menyiarkan maklumat peribadi pengguna lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan peribadi mereka.
4.3.4 Menerbitkan, menghantar dan menyebarkan mesej yang mungkin bersifat jenayah atau mendatangkan bahaya kepada Pemilik, Pengguna Lain, Pelawat dan / atau pihak ketiga, melanggar kehormatan dan martabat mereka, reputasi perniagaan.
4.3.5 Untuk mengelirukan Pengguna dan / atau pihak ketiga mengenai identiti mereka.
4.3.6 Letakkan bahan dan maklumat di Laman web yang bersifat pengiklanan, kecuali jika dinyatakan secara jelas dalam perjanjian berasingan antara Para Pihak.

4.4 Pengguna berjanji untuk menjaga kerahsiaan Kredensial, serta log masuk dan kata laluan ke alamat e-mel yang ditentukan oleh Pengguna ketika mendaftar di Laman, secara bebas menentukan kaedah penyimpanan mereka, dan tidak berhak untuk memindahkan Kredensial, serta log masuk dan kata laluan ke alamat e-mel yang ditentukan Oleh Pengguna semasa mendaftar di Laman web kepada pihak ketiga.

4.5 Pengguna berjanji untuk menggunakan data peribadi yang diposkan di Laman web sesuai dengan kehendak Undang-Undang Persekutuan No. 152-FZ pada 27 Julai 2006 "Mengenai Data Peribadi" dalam edisi yang berlaku pada masa pemprosesan atau penggunaan data peribadi lain oleh Pengguna, iaitu:

4.5.1 Data peribadi hanya dapat digunakan untuk memastikan fungsi Laman web;
4.5.2 Pengguna dilarang memindahkan maklumat mengenai Pengguna Lain yang diterima melalui Laman web kepada pihak ketiga;
4.5.3 Sekiranya Pengguna menyimpan salinan Profil di kertas atau media elektronik, Pengguna menanggung semua tanggungjawab pengendali dari segi Undang-undang Persekutuan No. 152-FZ 27 Julai 2006 "Mengenai Data Peribadi";
4.5.4 Sekiranya berlaku kerosakan kepada Pengguna Lain kerana kegagalan Pengguna untuk mematuhi kehendak Undang-undang Persekutuan No. 152-bertarikh 27 Julai 2006 "Mengenai Data Peribadi", tanggungjawab untuk ini terletak sepenuhnya kepada Pengguna.

4.6 Pengguna berhak untuk menghapus maklumat yang disiarkan oleh Pengguna di Laman web hanya berdasarkan persetujuan Pemilik. Sekiranya persetujuan yang sesuai tidak diperoleh, Pengguna tidak berhak untuk mengemukakan tuntutan kepada Pemilik.

5. Tanggungjawab Pihak

5.1 Pemilik tidak memikul tanggungjawab untuk mencapai atau tidak mencapai hasil oleh Pengguna, yang diharapkan Pengguna dapat mencapai menggunakan Laman web ini.
5.2 Pemilik tidak bertanggungjawab atas kerosakan, kesalahan dan kegagalan dalam pengendalian perisian dan / atau perkakasan yang memastikan fungsi Laman web, timbul atas sebab-sebab di luar kawalan Pemilik, dan juga kerugian yang berkaitan dengan Pengguna.
5.3 Pemilik tidak bertanggungjawab atas kekurangan akses sementara oleh Pengguna ke Laman web, dan / atau mana-mana bahagian Laman, serta kerugian berkaitan Pengguna dan / atau pihak ketiga mana pun.
5.4 Pemilik tidak bertanggungjawab ke atas kerugian tidak langsung / tidak langsung dan / atau kehilangan keuntungan Pengguna dan / atau pihak ketiga, kehilangan maklumat akibat penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman web ini.
5.5 Pemilik tidak bertanggungjawab atas kerugian Pengguna yang ditanggung akibat tindakan pihak ketiga yang menyalahi undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan akses haram ke Akaun Peribadi Pengguna. Pemilik tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada Pengguna sebagai akibat dari pendedahan Kepercayaan kepada pihak ketiga, yang berlaku kerana tidak ada kesalahan dari Pemilik.
5.6 Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan yang dilakukan di Laman web menggunakan Kredensial Pengguna.
5.7 Pemilik tidak memberikan jaminan prestasi Laman web ini. Pengguna bersetuju untuk menggunakan Laman dalam bentuk di mana ia disajikan, tanpa jaminan dari Pemilik.
5.8 Pemilik tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kepada Pengguna akibat mesej oleh Pengguna Lain mengenai maklumat yang tidak tepat, dan juga disebabkan oleh tindakan dan / atau ketidakaktifan Pengguna Lain. Pemilik tidak menjamin bahawa maklumat yang terdapat dalam Profil Pengguna Lain, dan juga dalam mesej yang dihantar oleh mereka, adalah benar dan lengkap.
5.9 Pemilik, kecuali jika ditentukan secara jelas oleh perjanjian antara Para Pihak, bukanlah penjual barang atau perkhidmatan apa pun.
5.10 Kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh Perjanjian, sekiranya berlaku pelanggaran dari syarat-syarat Perjanjian oleh Pengguna, Pemilik berhak untuk secara sepihak menolak untuk melaksanakan Perjanjian, menghapus Profil Pengguna dan Akaun Peribadi. Sekiranya pelanggaran tersebut menyebabkan kerosakan kepada pihak ketiga, tanggungjawab untuk mereka adalah sepenuhnya pada Pengguna.
5.11 Jumlah kerugian yang dapat diganti oleh Pemilik kepada Pengguna dalam hal apa pun dibatasi sesuai dengan ketentuan Bagian 1 dari Artikel 15 Kanun Sipil hingga jumlah 1.000 (seribu) rubel.

6. Data peribadi

6.1 Dengan mendaftar di Laman web dan memasukkan data peribadi ke dalam borang pendaftaran, Pengguna membuat data peribadi yang dimasukkan tersedia untuk umum, dan mana-mana pengguna dan / atau Pelawat Lain dapat dengan bebas membiasakan diri dengan mereka. Pengguna dengan ini bersetuju bahawa pemprosesan data peribadi yang dimasukkan olehnya semasa pendaftaran di Laman, serta data peribadi yang diposkan oleh Pengguna di Laman web setelah pendaftaran, dilakukan berdasarkan subperenggan 10 perenggan 1 dari Artikel 6 Undang-Undang Persekutuan No. 152-FZ pada 27 Julai 2006 tahun "Pada data peribadi" (seperti yang dipinda pada 25.07.2011).
6.2 Semasa memproses data peribadi Pengguna, Pemilik berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperuntukkan oleh undang-undang semasa untuk melindungi mereka dari akses yang tidak sah.Dasar mengenai pemrosesan data peribadi Pentadbir dan Peraturan untuk memastikan keselamatan data peribadi Pentadbir tersedia untuk umum sesuai dengan persyaratan bagian 2 dari artikel 18.1 Undang-undang Persekutuan No. 152-FZ pada 27 Julai 2006 "Mengenai data peribadi" (seperti yang dipinda pada 25 Julai 2011).
6.3 Pada masa yang sama, ada kemungkinan bahawa disebabkan oleh keadaan tertentu, data peribadi Pengguna dapat tersedia untuk orang lain. Pengguna dengan ini bersetuju bahawa dia tidak akan membuat tuntutan terhadap Pemilik dalam hal ini, memandangkan Pengguna membuat data peribadinya tersedia untuk umum.
6.4 Berdasarkan Perjanjian, dengan menunjukkan data peribadinya di Laman web, Pengguna bersetuju tanpa syarat:

 • dengan penyediaan data peribadi kepada sebilangan besar orang yang menggunakan Laman web ini;
 • dengan pemprosesan data peribadi oleh Pemilik;
 • dengan penyebaran data peribadi menggunakan Laman web;
 • dengan tindakan lain Pemilik berhubung dengan data peribadi Pengguna yang berkaitan dengan pengoperasian Laman web ini.

6.5 Dengan menyiarkan data peribadinya di Laman, Pengguna mengesahkan bahawa dia melakukannya secara sukarela, dan juga bahawa dia memberikannya secara sukarela kepada Pemilik untuk diproses. Pengguna boleh membatalkan persetujuannya untuk memproses data peribadi dengan menghapus Profil melalui Akaun Peribadi. Pada masa yang sama, Pengguna memahami dan bersetuju bahawa data peribadi Pengguna dapat disimpan ketika mengindeks halaman Laman oleh mesin pencari.
6.6 Pemilik hanya memproses data peribadi Pengguna yang disiarkan olehnya di Laman. Data peribadi Pengguna diproses dengan menggunakan perisian, perkakasan dan kaedah teknikal Laman.
6.7 Data peribadi Pengguna diproses oleh Pemilik selama tempoh pengeposan mereka di Laman web. Sekiranya data peribadi yang disiarkan di Laman web atau di Profil Pengguna dihapuskan, Pemilik berhenti memprosesnya. Walau bagaimanapun, Pemilik berhak menyimpan salinan sandaran data Pengguna di atas sehingga Pemilik dilikuidasi.

7. Harta intelek

7.1 Hak bukan harta eksklusif dan peribadi ke Laman ini adalah milik Pemilik atau orang lain yang telah mengadakan perjanjian dengan Pemilik yang memberinya hak untuk menyiarkan hasil aktiviti intelektual orang-orang ini di Laman web atau sebagai sebahagian daripadanya, dan dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
7.2 Tindakan dan / atau peninggalan Pengguna yang menyebabkan pelanggaran hak Pemilik atau bertujuan untuk melanggar hak Pemilik ke Laman web atau komponennya menimbulkan tanggungjawab jenayah, sivil dan pentadbiran sesuai dengan undang-undang.
7.3 Untuk memastikan integriti maklumat yang disiarkan di Laman web, dengan ini Pengguna, dengan cara yang ditentukan oleh Artikel 1235 Kanun Sivil, memberikan kepada Pemilik lesen bukan eksklusif yang sederhana untuk hasil aktiviti intelektual yang diposkan atau yang sebelumnya diposkan oleh Pengguna di Laman. Hak untuk menggunakan hasil aktiviti intelektual diberikan oleh Pengguna kepada Pemilik pada masa menyiarkan hasil aktiviti intelektual yang relevan di Laman web. Dengan menyiarkan hasil aktiviti intelektual di Laman ini, Pengguna bersetuju bahawa imbuhan untuk memberikan hak untuk menggunakan hasil aktiviti intelektual tidak dibayar oleh Pemilik. Pemilik berhak untuk menggunakan hasil aktiviti intelektual yang sesuai dengan cara apa pun sepanjang tempoh sah untuk hasil yang sesuai tanpa menyekat wilayah tersebut. Pada masa yang sama, Pemilik tidak berkewajiban untuk menghantar laporan Pengguna mengenai penggunaan hasil aktiviti intelektual yang relevan.
7.4 Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya sehubungan dengan penggunaan hak atas hasil aktiviti intelektual dan cara individualisasi yang dimiliki oleh pihak ketiga yang terkandung dalam bahan-bahan yang diposkan oleh Pengguna di Laman web, serta dalam bahan yang dihantar oleh Pengguna melalui Laman web, yang tersimpan di Laman dalam Akaun Peribadi Pengguna atau bahan-bahan, yang - jika tidak tersedia melalui atau melalui Laman web kerana tindakan dan / atau ketidakaktifan Pengguna. Pemilik tidak memiliki kemampuan teknis untuk memantau kepatuhan bahan yang ditentukan dalam klausa ini dengan kehendak undang-undang semasa, termasuk Pemilik tidak memiliki kemampuan untuk melacak kehadiran atau ketiadaan pelanggaran oleh bahan yang ditentukan mengenai hak dan kepentingan seseorang.
7.5 Pengguna berjanji untuk menyelesaikan semua kemungkinan tuntutan pemegang hak cipta atau pihak ketiga lain kepada Pemilik yang berkaitan dengan bahan yang dinyatakan dalam klausa Perjanjian, dengan perbelanjaannya sendiri dan dengan perbelanjaannya sendiri.
7.6 Sekiranya pihak ketiga mengemukakan tuntutan, tuntutan, tuntutan terhadap Pemilik mengenai penggunaan harta intelektual secara haram oleh Pengguna di Laman web, Pengguna berjanji untuk membayar balik kepada Pemilik atas semua kerugian yang ditanggung oleh yang terakhir akibat pelanggaran tersebut atau penyampaian tuntutan tersebut.

8. Prosedur untuk menyelesaikan pertikaian dan menyelesaikan tuntutan

8.1 Semua perselisihan, perselisihan dan tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan, penamatan atau pembatalan Perjanjian, Para Pihak akan berusaha menyelesaikannya melalui perundingan. Pihak yang mempunyai tuntutan dan / atau perselisihan akan mengirimkan kepada pihak lain mesej yang menunjukkan tuntutan dan / atau perselisihan yang timbul.
8.2 Mesej yang dinyatakan dalam klausa Perjanjian dihantar oleh Pengguna melalui e-mel ke alamat , dan juga dikirimkan kepada Pemilik secara bertulis dengan mengirimkannya melalui surat berdaftar dengan bukti penerimaan. Mesej mesti mengandungi inti pati, bukti yang menyokong keperluan tersebut, serta maklumat mengenai Pengguna.
8.3 Sekiranya terdapat perselisihan atau perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Pengguna dan Pemilik akan berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikannya melalui rundingan antara mereka. Sekiranya perselisihan tidak diselesaikan melalui perundingan, perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
8.4 Untuk menyelesaikan masalah teknikal dalam menentukan kesalahan Pengguna sebagai akibat tindakannya yang tidak sah ketika menggunakan Internet dan Laman khususnya, dan juga untuk mempertimbangkan pesanan Pengguna, Pemilik berhak untuk melibatkan organisasi yang kompeten sebagai pakar secara bebas.

9. Perubahan pada terma Perjanjian

9.1 Perjanjian boleh ditamatkan pada bila-bila masa atas inisiatif setiap Pihak. Untuk melakukan ini, Pemilik memposting pemberitahuan penamatan Perjanjian di Laman web dan / atau mengirimkan Pengguna pemberitahuan yang sesuai, dari saat pengeposan / pengiriman notis tersebut Perjanjian dianggap ditamatkan. Pengguna boleh menamatkan Perjanjian dengan menghapus Profilnya dari Laman.
9.2 Para Pihak bersetuju bahawa Perjanjian boleh dipinda oleh Pemilik secara sepihak dengan menyiarkan teks Perjanjian yang dikemas kini di Internet di https://mytop.expertexpro.com/ms/polzovatelskoe-soglashenie/. Pengguna mengesahkan persetujuannya terhadap perubahan dalam terma Perjanjian dengan menggunakan Laman web.
9.3 Pengguna yang tidak bersetuju dengan syarat Perjanjian dan / atau dengan perubahan syarat Perjanjian mesti segera menghentikan Perjanjian dengan cara yang ditentukan oleh klausa Perjanjian.

10. Syarat-syarat lain

10.1 Perjanjian, dan juga ketika melakukan surat-menyurat mengenai isu-isu ini, diperbolehkan menggunakan analog tanda tangan tulisan tangan Para Pihak.Para Pihak mengesahkan bahawa semua pemberitahuan, pesan, perjanjian dan dokumen dalam kerangka pemenuhan oleh Pihak-pihak mengenai kewajiban yang timbul dari Perjanjian, yang ditandatangani oleh analog dari tandatangan tulisan tangan Para Pihak, memiliki kekuatan hukum dan mengikat para Pihak.

10.2 Pengguna mengakui bahawa analog tandatangan tulisan tangannya adalah:

10.2.1 Kelayakan. Oleh itu, semua tindakan yang dilakukan menggunakan Kredensial diakui sebagai dilakukan oleh Pengguna, dan semua dokumen yang dihantar menggunakan Kredensial diakui sebagai ditandatangani oleh Pengguna;
10.2.2 log masuk dan kata laluan ke alamat e-mel yang ditentukan oleh Pengguna semasa mendaftar di Laman web. Oleh itu, semua surat yang dihantar kepada Pemilik dari alamat e-mel yang ditentukan dianggap dihantar oleh Pengguna, dan juga dianggap ditandatangani oleh Pengguna.

10.3 Para Pihak bersetuju untuk menggunakan reproduksi faksimili tandatangan Para Pihak dalam penyediaan dokumen dan tuntutan yang diperlukan di bawah Perjanjian. Pihak-pihak dengan ini mengesahkan bahawa dokumen dan tuntutan yang ditandatangani oleh faksimili yang dihasilkan semula mempunyai tandatangan yang sah dan mengikat pihak-pihak untuk pertimbangan dan penerimaan.
10.4 Kecuali sebagaimana yang ditentukan secara jelas oleh Perjanjian dan undang-undang saat ini, semua pemberitahuan, pesan dan dokumen sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang timbul dari Perjanjian oleh Para Pihak harus dikirim dan dianggap diterima oleh Para Pihak jika dikirim melalui e-mel dari alamat yang sah dari satu Pihak ke alamat yang sah dari Pihak lain ... Alamat yang dibenarkan adalah:

 • untuk Pemilik: .
 • untuk Pengguna: alamat e-mel yang ditentukan oleh Pengguna semasa mendaftar di Laman web.

10.5 Para Pihak mengiktiraf sebarang maklumat yang berkaitan dengan kesimpulan Perjanjian, termasuk setiap lampiran dan penambahan padanya, sebagai maklumat sulit dan berjanji untuk menjaga sifat kerahsiaan maklumat tersebut, tidak mendedahkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Pihak lain, kecuali jika diperlukan untuk tujuan tersebut Perjanjian atau untuk pendedahan kepada pihak berkuasa pemerintah yang berkenaan dalam kes yang ditentukan oleh undang-undang.
10.6 Perjanjian dan semua hubungan undang-undang yang timbul daripadanya diatur oleh undang-undang.

Komputer

Sukan

kecantikan