Sopimus ja säännöt

Lue tämä sopimus ja säännöt huolellisesti ennen sivuston käyttöä. Sinun on noudatettava sopimuksen ehtoja käymällä osoitteessa mytop.expertexpro.com/fi/. Jos et hyväksy sopimuksen ehtoja ja sääntöjä, et voi käyttää tätä resurssia ja poistu Sivustolta.

1. Termit ja määritelmät

1.1 Käyttäjä on oikeushenkilö, joka on liittynyt Käyttäjäsopimuksen ehtoihin. henkilö, joka toimii omissa nimissään ja omissa eduissaan tai edustaa oikeushenkilöä.
Hallinta / omistaja - verkkotunnuksessa https://mytop.expertexpro.com/fi/ isännöity Internet-sivusto.
Sopimus - tätä käyttäjäsopimusta, muutettuna mukaan lukien, täydennetään.
1.2 Sivuston https://mytop.expertexpro.com/fi/ käyttöä säätelee tämä käyttäjäsopimus. Sivuston käyttö sisältyy kaikkiin muotoihin ja kaikin tavoin ilmoitettujen toimintojen puitteissa. Käyttö tarkoittaa:

 • valtuutus osoitteessa https://mytop.expertexpro.com/fi/ tai rekisteröinti;
 • tutustuminen Sivuston materiaaleihin (katselu);
 • kaikenlaisen luonteen ja sisällön, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvien, tekstimateriaalien, video-, äänitiedostojen, hypertekstilinkkien, tietojen ja muun tiedon näyttäminen, lähettäminen sivustolle.

Verkon käyttäjä, joka käyttää Sivustoa missä tahansa yllä olevista lomakkeista, vahvistaa, että:

 • perehtynyt täysin tähän sopimukseen ennen Sivuston käyttöä;
 • pani merkille ja sitoutuu noudattamaan kaikkia sopimuksen ehtoja ja panemaan ne täytäntöön rajoituksetta. Jos kieltäydyt täyttämästä sopimuksen ehtoja tai jos sopimuksen perusteella on mahdotonta tehdä sopimusta, käyttäjän on välittömästi lopetettava kaikki sivuston käyttö;
 • Sivuston omistaja voi muokata tämän sopimuksen tekstiä. Käyttäjille ei ilmoiteta muutoksista sopimuksen tekstiin.

Tämä käyttäjäsopimus, mukaan lukien päivitetyt versiot ja tehdyt muutokset, tulee voimaan siitä hetkestä, kun se on julkaistu Sivustolle.

2. Sopimuksen kohde

2.1 Omistaja tarjoaa Sopimuksessa määrätyllä tavalla ja ehdoin Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää Sivustoa, ja Käyttäjä sitoutuu tarvittaessa käyttämään Sivustoa Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
2.2 Sopimuksen perusteella Käyttäjällä on mahdollisuus käyttää Sivustoa, erityisesti lähettämällä Sivustolle tietoja rakentamisesta, korjaamisesta, esikaupunkien elämästä ja siihen liittyvistä aiheista, lähettämällä viestejä, katsomalla viestejä, muiden käyttäjien lataamia tiedostoja.

3. Omistajan oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Omistaja tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden julkaista itsenäisesti tietoja käyttäjästä sekä lähettää viestejä ja kommentteja, lähettää materiaaleja Sivuston ominaisuuksia käyttäen sillä ehdolla, että käyttäjä noudattaa sopimuksen ehtoja.
3.2 Omistajalla ei ole kykyä valvoa käyttäjän tai muiden käyttäjien sivustolle lähettämien tietojen lainmukaisuutta.
3.3 Omistajalla on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa kaikki käyttäjän kirjoittamat tai lähettämät tiedot sivustolle, jos nämä tiedot eivät ole sivuston käyttösääntöjen, voimassa olevan lainsäädännön tai muiden omistajan vaatimusten mukaisia.
3.4 Omistajalla on oikeus lähettää käyttäjälle tietoja ja mainosviestejä käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen rekisteröityessään Sivustolle. Käyttäjä suostuu vastaanottamaan tällaiset viestit.
3.5 Omistajalla on oikeus sijoittaa mainoksia Sivustolle. Samalla omistaja ei ole vastuussa mainonnan oikeellisuudesta ja mainostettujen tuotteiden ja / tai palvelujen laadusta.
3.6 Omistajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja tavalla, joka määrätään sopimuksen kohdassa.
3.7 Omistajalla on oikeus suorittaa ennaltaehkäiseviä töitä Sivustolla väliaikaisesti keskeyttämällä Sivusto, mikäli mahdollista yöllä ja mahdollisimman paljon lyhentämällä Sivuston toimimattomuutta.
3.8 Omistajalla on oikeus siirtää kaikki tai osa valtuuksista ja oikeuksista valvoa verkkosivuston käyttöehtojen ja sopimuksen noudattamista muille henkilöille (muille käyttäjille) omistajan tekemien päätösten perusteella.
3.9 Omistajalla on oikeus, mutta ei velvollisuus, pyytää Käyttäjältä tietoja ja asiakirjoja, jotka vahvistavat, että Käyttäjällä on oikeudet henkisen toiminnan tuloksiin ja muihin käyttäjän Sivustolle julkaisemiin tietoihin.

4. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Käyttäjä sitoutuu tutustumaan sopimuksen nykyiseen versioon joka kerta kun hän vierailee Sivustolla ennen Sivuston käyttöä.
4.2 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Sopimuksen ehtoja sekä Sivuston käyttöehtoja, jotka ovat voimassa silloin, kun Käyttäjä käyttää Sivustoa.
4.3 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustoa lain mukaisesti. Erityisesti käyttäjällä ei ole oikeutta:

4.3.1 Lähetä tai jaa virheellistä, haitallista, säädytöntä, laitonta, loukkaavaa, pilkkaavaa, loukkaavaa, sopimatonta, etnistä tai etnistä konfliktitietoa tai materiaalia.
4.3.2 Julkaise tietoja, jotka ovat lain vastaisia, mainostavat tai provosoivat laitonta toimintaa, loukkaavat muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksia immateriaalioikeuksien esineisiin, kampanja-aineistoihin, roskapostin levittämiseen, ketjuihin (viesteihin, jotka edellyttävät niiden lähettämistä yhdelle tai useammalle käyttäjälle), rahoitusjärjestelmiin pyramidit tai kutsu osallistua niihin, kaikki muut häiritsevät tiedot, kuvailevat tai edistävät rikollista toimintaa, julkaisevat ohjeet tai ohjeet rikollisen ja muun laittoman toiminnan tekemiseksi.
4.3.3 Lähetä muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten henkilökohtaiset tiedot ilman heidän henkilökohtaista suostumustaan.
4.3.4 Julkaise, välitä ja jaa viestejä, jotka voivat olla luonteeltaan rikollisia tai aiheuttaa vahinkoa omistajalle, muille käyttäjille, vierailijoille ja / tai kolmansille osapuolille, loukata heidän kunniaansa ja ihmisarvoaan, liike-elämän mainettaan.
4.3.5 Käyttäjien ja / tai kolmansien osapuolten harhaan johtaminen heidän henkilöllisyydestään.
4.3.6 Sijoita Sivustolle materiaalia ja tietoja, jotka ovat luonteeltaan mainostamisia, ellei osapuolten erillisessä sopimuksessa toisin mainita.

4.4 Käyttäjä sitoutuu ylläpitämään kirjautumistietojen luottamuksellisuutta sekä kirjautumistunnusta ja salasanaa sähköpostiosoitteeseen, jonka Käyttäjä on rekisteröinyt sivustolle, määrittelemällä itsenäisesti niiden tallennustavan, eikä hänellä ole oikeutta siirtää tunnistetietoja sekä kirjautumistunnusta ja salasanaa määritettyyn sähköpostiosoitteeseen Käyttäjä rekisteröityessään Sivustolle kolmansille osapuolille.

4.5 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustolle lähetettyjä henkilötietoja liittovaltion lain nro 152-FZ 27. heinäkuuta 2006 "Henkilötiedoista" vaatimusten mukaisesti painoksessa, joka on voimassa silloin, kun Käyttäjä käsittelee tai käyttää muuta henkilötietoa, nimittäin:

4.5.1 Henkilötietoja voidaan käyttää vain Sivuston toiminnan varmistamiseen;
4.5.2 Käyttäjällä on kielletty siirtämästä Sivuston kautta hankittuja tietoja muista Käyttäjistä kolmansille osapuolille;
4.5.3 Jos Käyttäjä tallentaa kopiot Profiileista paperille tai sähköisille välineille, Käyttäjä ottaa vastaan ​​kaikki operaattorin velvoitteet 27. heinäkuuta 2006 päivätystä liittovaltion laista nro 152-ФЗ "Henkilötiedoista";
4.5.4 Jos muille käyttäjille aiheutuu vahinkoa, koska käyttäjä ei noudata 27. heinäkuuta 2006 annettua liittovaltion lain nro 152-FZ "Henkilötiedoista" vaatimuksia, vastuu tästä on kokonaan käyttäjällä.

4.6 Käyttäjällä on oikeus poistaa käyttäjän sivustolle lähettämät tiedot yksinomaan omistajan suostumuksella. Jos vastaavaa suostumusta ei saada, Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää vaatimuksia Omistajalle.

5. Osapuolten vastuu

5.1 Omistaja ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjä saavuttaa tai ei saavuta tulosta, jonka Käyttäjä odottaa saavuttavansa Sivuston avulla.
5.2 Omistaja ei ole vastuussa virheistä, virheistä ja toimintahäiriöistä sellaisten ohjelmistojen ja / tai laitteistojen toiminnassa, jotka varmistavat Sivuston toiminnan ja johtuvat omistajan hallitsematta olevista syistä, sekä siitä aiheutuvista käyttäjän menetyksistä.
5.3 Omistaja ei ole vastuussa käyttäjän väliaikaisesta pääsystä sivustoon ja / tai mihin tahansa sivuston osaan, samoin kuin käyttäjän ja / tai kolmannen osapuolen siihen liittyvistä menetyksistä.
5.4 Omistaja ei ole vastuussa mistään epäsuorista / epäsuorista menetyksistä ja / tai menetetyistä voitoista käyttäjältä ja / tai kolmansilta osapuolilta, tietojen menetyksestä, joka johtuu sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä.
5.5 Omistaja ei ole vastuussa Käyttäjän menetyksistä, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten laittomasta toiminnasta, mukaan lukien ne, jotka liittyvät laittomaan pääsyyn Henkilökohtaiseen tiliin. Omistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka aiheutuvat Käyttäjälle Valtakirjojen luovuttamisen kolmansille osapuolille seurauksena Omistajan syystä.
5.6 Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista toimista, jotka sivustolla suoritetaan Käyttäjän tunnistetietoja käyttäen.
5.7 Omistaja ei anna mitään takeita sivuston toiminnasta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustoa muodossa, jolla se esitetään, ilman omistajan takuita.
5.8 Omistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka käyttäjälle aiheutuvat toisen käyttäjän viestin virheellisistä tiedoista sekä toisen käyttäjän toiminnasta ja / tai toimimattomuudesta. Omistaja ei takaa, että muiden käyttäjien profiileihin ja heidän lähettämiinsä viesteihin sisältyvät tiedot ovat oikeita ja täydellisiä.
5.9 Omistaja ei ole minkään tavaran tai palvelun myyjä, ellei siitä ole nimenomaisesti määrätty osapuolten välisessä sopimuksessa.
5.10 Ellei Sopimuksessa toisin määrätä, Jos Käyttäjä rikkoo Sopimuksen ehtoja, Omistajalla on oikeus yksipuolisesti kieltäytyä Sopimuksen toteuttamisesta, poistaa Käyttäjän profiili ja Henkilökohtainen tili. Jos tällainen rikkomus aiheutti vahinkoa kolmansille osapuolille, vastuu niistä on täysin käyttäjän vastuulla.
5.11 Tappioiden määrä, jonka omistaja voi korvata käyttäjälle, on joka tapauksessa rajoitettu siviililain 15 artiklan 1 osan määräysten mukaisesti 1 000 (tuhat) ruplaa.

6. Henkilötiedot

6.1 Rekisteröitymällä Sivustolle ja syöttämällä henkilötietoja rekisteröintilomakkeelle Käyttäjä asettaa syötetyt henkilötiedot julkisesti saataville, ja muut käyttäjät ja / tai vierailijat voivat vapaasti tutustua niihin. Käyttäjä suostuu täten siihen, että hänen rekisteröimänsä sivustoon rekisteröimien henkilötietojen sekä käyttäjän sivustolle rekisteröinnin jälkeen lähettämien henkilötietojen käsittely tapahtuu liittovaltion lain nro 152-FZ, 27. heinäkuuta 2006, 6 §: n 1 momentin 10 kohdan perusteella. vuoden "Henkilötiedoista" (sellaisena kuin se on muutettuna 25.07.2011).
6.2 Käsitellessään käyttäjän henkilötietoja omistaja sitoutuu toteuttamaan kaikki voimassa olevan lainsäädännön mukaiset toimenpiteet suojaamaan heitä luvattomalta käytöltä.Järjestelmänvalvojan henkilötietojen käsittelyä koskeva käytäntö ja Järjestelmänvalvojan henkilötietojen turvallisuuden varmistamista koskevat säännöt ovat 27.7.2006 annetun liittovaltion lain nro 152-FZ "Henkilötiedoista" (sellaisena kuin se on muutettuna 25. heinäkuuta 2011) 18.1 §: n 2 osan vaatimukset.
6.3 Samanaikaisesti on mahdollista, että tiettyjen olosuhteiden seurauksena Käyttäjän henkilötiedot voivat tulla muiden henkilöiden saataville. Käyttäjä suostuu täten olemaan tekemättä vaatimuksia omistajalle tältä osin, koska käyttäjä asettaa henkilötiedot julkisesti saataville.
6.4 Sopimuksen nojalla Käyttäjä suostuu ehdoitta ilmoittamalla henkilötiedot Sivustolle:

 • henkilötietojen toimittamisen rajoittamattomalle määrälle Sivustoa käyttäville henkilöille;
 • omistajan suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn;
 • henkilötietojen levittämisen Sivuston avulla;
 • omistajan muista toiminnoista, jotka liittyvät käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin Sivuston toiminnan yhteydessä.

6.5 Lähettämällä henkilötietojaan Sivustolle Käyttäjä vahvistaa, että tekee sen vapaaehtoisesti, ja myös luovuttaa ne vapaaehtoisesti Omistajalle käsittelyä varten. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn poistamalla profiilin henkilökohtaisen tilin kautta. Samanaikaisesti Käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, että Käyttäjän henkilötiedot voidaan tallentaa hakukoneiden indeksoimalla Sivuston sivuja.
6.6 Omistaja käsittelee vain niitä käyttäjän henkilötietoja, jotka hän on kirjoittanut sivustolle. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Sivuston ohjelmistoilla, laitteistoilla ja teknisillä keinoilla.
6.7 Omistaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja sen lähettämisen aikana Sivustolle. Jos Sivustolle tai Käyttäjäprofiiliin lähetetyt henkilötiedot poistetaan, Omistaja lopettaa niiden käsittelyn. Omistajalla on kuitenkin oikeus säilyttää varmuuskopio yllä olevista Käyttäjätiedoista, kunnes Omistaja selvitetään.

7. Henkinen omaisuus

7.1 Yksinoikeudet ja henkilökohtaiset ei-omistusoikeudet sivustoon kuuluvat omistajalle tai muille henkilöille, jotka ovat tehneet sopimuksen omistajan kanssa ja antavat hänelle oikeuden julkaista näiden henkilöiden henkisen toiminnan tulokset sivustolla tai sen osana ja ovat suojattuja sovellettavan lain mukaisesti.
7.2 Käyttäjän toimet ja / tai laiminlyönnit, joihin liittyy omistajan oikeuksien rikkominen tai joiden tarkoituksena on loukata omistajan oikeuksia sivustoon tai sen osiin, merkitsevät rikos-, siviili- ja hallinnollista vastuuta lain mukaisesti.
7.3 Sivustolle lähetettyjen tietojen eheyden varmistamiseksi Käyttäjä myöntää täten siviililain 1235 §: ssä määrätyllä tavalla Omistajalle yksinkertaisen ei-yksinomaisen lisenssin henkisen toiminnan tuloksiin, jotka Käyttäjä on lähettänyt tai aiemmin julkaissut Sivustolle. Käyttäjä antaa oikeudet käyttää henkisen toiminnan tuloksia omistajalle, kun he julkaisevat asiaankuuluvat henkisen toiminnan tulokset sivustolle. Lähettämällä henkisen toiminnan tulokset sivustolle Käyttäjä hyväksyy, että omistaja ei maksa mitään korvausta oikeuden myöntämisestä käyttää henkisen toiminnan tuloksia. Omistajalla on oikeus käyttää vastaavia henkisen toiminnan tuloksia millään tavalla koko voimassaoloaikana vastaaville tuloksille rajoittamatta aluetta. Samalla omistajalla ei ole velvollisuutta lähettää käyttäjälle raportteja henkisen toiminnan asiaankuuluvien tulosten käytöstä.
7.4 Käyttäjä on yksin vastuussa käyttöoikeuksien käytöstä kolmansille osapuolille kuuluville henkisen toiminnan tuloksille ja yksilöintivälineille, jotka sisältyvät käyttäjän Sivustolle lähettämään aineistoon sekä käyttäjän Sivuston kautta välittämiin materiaaleihin, jotka on tallennettu Sivustolle Käyttäjän henkilökohtaiselle tilille tai materiaaleihin, jotka - muuten saataville Sivuston kautta tai sen kautta käyttäjän toimien ja / tai toimettomuuden vuoksi. Omistajalla ei ole teknistä kykyä valvoa tässä kappaleessa määriteltyjen materiaalien vaatimustenmukaisuutta voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten kanssa, mukaan lukien omistajalla ei ole kykyä jäljittää jonkun oikeuksien ja etujen mukaisten materiaalien loukkaamista tai puuttumista.
7.5 Käyttäjä sitoutuu ratkaisemaan kaikki tekijänoikeuksien haltijoiden tai muiden kolmansien osapuolten omistajalle ja omalla kustannuksellaan koskevat vaatimukset, jotka liittyvät sopimuksen kohdassa määriteltyyn materiaaliin.
7.6 Jos kolmannet osapuolet esittävät omistajalle vaatimuksia, vaatimuksia ja vaatimuksia, jotka koskevat henkisen omaisuuden laitonta käyttöä Sivustolla, Käyttäjä sitoutuu korvaamaan omistajalle kaikki vahingot, jotka hänelle aiheutuvat tällaisen rikkomuksen tai tällaisten vaatimusten esittämisen seurauksena.

8. Menettely riitojen ratkaisemiseksi ja vaatimusten ratkaisemiseksi

8.1 Kaikki riidat, erimielisyydet ja vaatimukset, joita saattaa syntyä sopimuksen täytäntöönpanon, irtisanomisen tai mitätöinnin yhteydessä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan neuvottelujen avulla. Osapuolen, jolla on vaatimuksia ja / tai erimielisyyksiä, on lähetettävä toiselle osapuolelle viesti, jossa ilmoitetaan syntyneet vaatimukset ja / tai erimielisyydet.
8.2 Käyttäjä lähettää sopimuksen kohdassa määritellyn viestin sähköpostitse osoitteeseen ja lähetetään myös omistajalle kirjallisesti lähettämällä se kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella. Viestin on sisällettävä vaatimuksen ydin, vaatimusta tukeva näyttö sekä tiedot Käyttäjästä.
8.3 Jos tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyy erimielisyyksiä tai erimielisyyksiä, Käyttäjä ja Omistaja pyrkivät kaikin tavoin ratkaisemaan ne niiden välisten neuvottelujen avulla. Jos riitoja ei ratkaista neuvottelujen avulla, riidat ratkaistaan ​​sovellettavan lain määräämällä tavalla.
8.4 Omistajalla on oikeus ottaa itsenäisesti mukaan toimivaltaiset organisaatiot asiantuntijoiksi, jotta voidaan ratkaista tekniset ongelmat käyttäjän syyn selvittämisessä hänen laittomien toimiensa seurauksena erityisesti Internetin ja Sivuston käytön yhteydessä sekä ottaa huomioon käyttäjän viestit.

9. Muutokset sopimuksen ehtoihin

9.1 Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa kummankin osapuolen aloitteesta. Tätä varten Omistaja lähettää ilmoituksen sopimuksen irtisanomisesta Sivustolle ja / tai lähettää käyttäjälle vastaavan ilmoituksen siitä hetkestä lähtien, kun tällainen ilmoitus lähetetään / lähetetään, sopimuksen katsotaan päättyneen. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen poistamalla profiilinsa sivustolta.
9.2 Osapuolet sopivat, että omistaja voi muuttaa sopimusta yksipuolisesti julkaisemalla sopimuksen päivitetyn tekstin Internetiin osoitteessa https://mytop.expertexpro.com/fi/polzovatelskoe-soglashenie/. Käyttäjä vahvistaa suostumuksensa muuttaa sopimusehtoja käyttämällä Sivustoa.
9.3 Käyttäjän, joka ei hyväksy sopimuksen ehtoja ja / tai muutosta sopimuksen ehdoissa, on välittömästi irtisanottava sopimus sopimuksen kohdassa määrätyllä tavalla.

10. Muut olosuhteet

Sopimuksen 10.1 kohdassa sekä kirjeenvaihdossa näissä asioissa on sallittua käyttää sopimuspuolten käsinkirjoitettujen allekirjoitusten analogeja.Osapuolet vahvistavat, että kaikilla ilmoituksilla, viesteillä, sopimuksilla ja asiakirjoilla, jotka koskevat osapuolten täyttämiä sopimuksesta johtuvia velvoitteita, jotka allekirjoittavat sopimuspuolten käsinkirjoitettujen analogien analogit, on oikeudellinen voima ja ne ovat osapuolia sitovia.

10.2 Käyttäjä myöntää, että hänen käsinkirjoitetun allekirjoituksensa analogit ovat:

10.2.1 Tunnistetiedot. Täten kaikki tunnistetietojen avulla suoritetut toiminnot tunnustetaan käyttäjän tekemiksi, ja kaikki tunnistetietoja käyttäen lähetetyt asiakirjat tunnustetaan käyttäjän allekirjoittamiksi;
10.2.2 sisäänkirjautuminen ja salasana käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen rekisteröityessään Sivustolle. Siksi kaikki omistajalle määritetystä sähköpostiosoitteesta lähetetyt kirjeet katsotaan käyttäjän lähettämiksi, ja niiden katsotaan myös käyttäjän allekirjoittamat.

10.3 Osapuolet sopivat käyttävänsä osapuolten allekirjoitusten kopiointia faksilla valmistellessaan sopimuksen mukaisia ​​tarvittavia asiakirjoja ja vaatimuksia. Osapuolet vahvistavat täten, että allekirjoituksen faksilla jäljennöksellä allekirjoitetut asiakirjat ja vaatimukset ovat juridisesti voimassa ja sitovat osapuolia harkittavaksi.
10.4 Lukuun ottamatta sopimuksessa ja voimassa olevassa lainsäädännössä nimenomaisesti määrättyjä tapauksia, kaikki ilmoitukset, viestit ja asiakirjat, jotka ovat osa sopimuspuolten täyttämiä sopimuksesta johtuvia velvoitteita, on lähetettävä ja katsottava osapuolten vastaanotetuiksi, jos ne lähetetään sähköpostitse toisen osapuolen valtuutetusta osoitteesta toisen osapuolen valtuutettuun osoitteeseen ... Valtuutetut osoitteet ovat:

 • omistajalle: .
 • Käyttäjälle: sähköpostiosoite, jonka Käyttäjä on määrittänyt rekisteröityessään Sivustolle.

10.5 Osapuolet tunnustavat kaikki sopimuksen tekemiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien mahdolliset liitteet ja lisäykset, luottamukselliset tiedot ja sitoutuvat pitämään tiukasti yllä tällaisten tietojen luottamuksellisuutta olematta paljastamatta niitä kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, paitsi jos se on tarpeen tarkoituksiin Sopimukset tai paljastaminen asianomaisille valtion viranomaisille laissa määritellyissä tapauksissa.
10.6 Sopimukseen ja kaikkiin siitä johtuviin oikeussuhteisiin sovelletaan lakia.

Tietokoneet

Urheilu

kauneus